De stichting

De samenstelling van het bestuur:

Voorzitter positie nog in te vullen
Secretaris Saskia Buskes
Penningmeester Scarlet van Tongeren

Postadres:

Stichting Boekensteun Heerlen
Oude Kerkstraat 80
6412 XK Heerlen

Regiobank:

NL30 RBRB 0827 6540 30 t.n.v St. Boekensteun Heerlen V&S

Nummer van inschrijving kamer van koophandel:

14095418

Fiscaalnummer:

NL 818192665 B01

Doelstelling zoals vermeld in de statuten:


Het beloningsbeleid

De vrijwilligers ontvangen geen arbeidsloon voor hun werkzaamheden.

Het beleidsplan

Geldwerving geschiedt door de verkoop van 2de hands boeken via een winkelpand. De inkomsten zijn volledig afhankelijk van kwaliteit en kwantiteit van door het publiek gedoneerde boeken. De stichting heeft een V&S rekening en een spaarrekening. De penningmeester en secretaris van de stichting zijn gemachtigd betalingen te doen. Betalingen en schenkingen worden gedaan na goedkeuring van het hele bestuur.
 
De bestedingen kunnen als volgt worden ingedeeld:

Activiteiten in 2019

Nieuw: In januari 2019 heeft een bestuurswisseling plaats gevonden en zijn 2 nieuwe bestuursleden gestart, te weten de heer F. Gillissen als voorzitter en de heer R. Paulissen als secretaris. De heer P. Bisscheroux zal de nieuwe functie van vrijwilligerscoördinator vervullen. Onder begeleiding van de heer Bisscheroux is een nieuwe vertegenwoordigende werkgroep gestart die maandelijks vergadert en waarvan de heer Bisscheroux verslag uitbrengt aan het bestuur.

Acties ten behoeve van de verkoop
"Tweede boek gratis bij aankoop van één boek"

Activiteiten voor vrijwilligers


Financiële verantwoording

Resultatenrekening over 2019
Netto omzet 57.038
Donaties aan goede doelen -36.000
Bruto winst 21.038
 
Kosten
Kosten vrijwilligers 3.182
Huisvestingskosten 12.211
Kantoorkosten 438
Algemene kosten 1.260
Som der bedrijfslasten 17.091
Bedrijfsresultaat 3.947
 
Financiële baten en lasten 702
Diverse baten en lasten -489
213
 
Resultaat uit onderneming 3.734

Door zowel variabele inkomsten, als variabele bezetting en inrichting van het winkelpand, zijn er geen voorgenomen bestedingen. Onze financiële stukken worden overgedragen aan onze accountant. Deze zorgt voor de btw aangifte en voor het samenstellen van onze jaarstukken.

Vacatures

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers. Wil jij ons team komen versterken?
Klik hier


Nieuws

Schenkingen 2020...
Lees verder...


Openingstijden

  maandag
   van 13:00 tot 17:00
  dinsdag t/m vrijdag
   van 10:00 tot 17:00
  zaterdag
   van 10:00 tot 16:30


ANBI
Facebook
Ontwerp door iZi-Design.nl | Laatste keer gewijzigd op: 6 juni 2021 | Privacyverklaring