De stichting

De samenstelling van het bestuur:

Voorzitter positie nog in te vullen
Secretaris Saskia Buskes
Penningmeester Scarlet van Tongeren

Postadres:

Stichting Boekensteun Heerlen
Oude Kerkstraat 80
6412 XK Heerlen

Regiobank:

NL30 RBRB 0827 6540 30 t.n.v St. Boekensteun Heerlen V&S

Nummer van inschrijving kamer van koophandel:

14095418

Fiscaalnummer:

NL 818192665 B01

Doelstelling zoals vermeld in de statuten:


Het beloningsbeleid

De vrijwilligers ontvangen geen arbeidsloon voor hun werkzaamheden.

Het beleidsplan

Geldwerving geschiedt door de verkoop van 2de hands boeken via een winkelpand. De inkomsten zijn volledig afhankelijk van kwaliteit en kwantiteit van door het publiek gedoneerde boeken. De stichting heeft een V&S rekening en een spaarrekening. De penningmeester en secretaris van de stichting zijn gemachtigd betalingen te doen. Betalingen en schenkingen worden gedaan na goedkeuring van het hele bestuur.
 
De bestedingen kunnen als volgt worden ingedeeld:

Nieuw

In mei 2021 heeft een bestuurswisseling plaats gevonden en zijn twee bestuursfuncties ingevuld. Saskia Buskus neemt de plaats in van Rene Paulissen en wordt onze nieuwe secretaris en Scarlet van Tongeren wordt onze nieuwe penningmeester en neemt daarmee de functie van Ria Opheij Hendriks over. De functie van voorzitter is nog vacant.

Activiteiten in 2020

Activiteiten:

Op 16 maart 2020 moesten wij helaas onze winkel sluiten omdat de nieuwe voorschriften omtrent het corona virus van kracht werden. De jaarlijkse Boekenweek was net van start gegaan op 7 maart en zou eindigen op 1 april.

Jammer dat we nog maar één week hadden om onze “boekenweek acties” aan te prijzen.

Gelukkig konden wij onze deuren weer openen op 2 juni en in september voldoende aandacht geven aan de voordeel acties voor Young Adults en de Kinderboekenweek.

Zie de Foto collage…Vrijwilligersvergaderingen konden dit jaar niet worden gehouden.

Ook bezoeken aan onze goede doelen konden jammer genoeg niet doorgaan.


Financiële verantwoording

Resultatenrekening over 2020
Netto omzet 42.320
Donaties aan goede doelen -27.100
Bruto winst 15.220
 
Kosten
Kosten vrijwilligers 2.991
Huisvestingskosten 12.863
Autokosten 62
Kantoorkosten 273
Algemene kosten 2.594
18.783
Bedrijfsresultaat -3.563
 
Financiële baten en lasten 681
Diverse baten en lasten -4.050
-3.369
 
Resultaat uit onderneming -194

Door zowel variabele inkomsten, als variabele bezetting en inrichting van het winkelpand, zijn er geen voorgenomen bestedingen. Onze financiële stukken worden overgedragen aan onze accountant. Deze zorgt voor de btw aangifte en voor het samenstellen van onze jaarstukken.

Vacatures

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers. Wil jij ons team komen versterken?
Klik hier


Nieuws

Schenkingen 2020...
Lees verder...


Openingstijden

  maandag
   van 13:00 tot 17:00
  dinsdag t/m vrijdag
   van 10:00 tot 17:00
  zaterdag
   van 10:00 tot 16:30


ANBI
Facebook
Ontwerp door iZi-Design.nl | Laatste keer gewijzigd op: 26 juli 2021 | Privacyverklaring